จองคิวตรวจสภาพรถ

: เมื่อถึง วัน/เวลา ที่จองคิวไว้แล้ว ให้ท่านนำรถและมาตรวจสอบคิวได้ที่ ฝ่ายตรวจสภาพรถ ก่อนถึงเวลารับการตรวจ 30 นาที

: หากท่านนำรถมารับการตรวจสภาพ เลยระยะเวลาที่จองคิวไว้แล้ว ถือว่าท่านสละสิทธิ์

หมายเหตุ : หากท่านนำรถมารับการตรวจสภาพ ตรงตามวัน/เวลา ที่จองคิวไว้แล้วนั้น หากยังไม่ได้รับการตรวจสภาพ โปรดรอสักครู่ เพื่อรอเรียกการรับตรวจสภาพ


การยืนเอกสาร ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่

: ท่านที่มาติดต่อราชการ ขอให้ท่านอย่าไว้วางใจบุคคลอื่น ที่รับอาสาจะดำเนินการหรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่แทนท่าน หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่


ตรวจสภาพรถ

เครื่องทดสอบวัดควันดำ

เครื่องทดสอบช่วงล่าง

เครื่องทดสอบอัตราเร่ง

ตรวจสอบการติดตั้ง GPS

เครื่องทดสอบไฟต่ำ-ไฟสูง

เครื่องชั่งน้ำหนัก